Kansas City Brigade
Franchise History
(2006-2008)

2006 Kansas City Brigade (3-13) - Roster - Stats - Results
2007 Kansas City Brigade (10-6) - Roster - Stats - Results
2008 Kansas City Brigade (3-13) - Roster - Stats - Results

Search