Miami Toros
Franchise History
(1973-1976)

1973 Miami Toros (8-5-6) - Roster - Stats
1974 Miami Toros (9-5-6) - Roster - Stats
1975 Miami Toros (14-8) - Roster - Stats
1976 Miami Toros (6-18) - Roster - Stats

Search